Buskettingen

Buskettingen zijn in principe gelijk aan rollenkettingen – echter zonder rollen. Bij het aflopen van de ketting over de tanden glijden de bussen over de tandflanken, wat resulteert in een relatief hoge slijtage. Ook het geluidsniveau (van de lopende ketting) is hoger als bij rollenkettingingen.De buskettingen vlgs DIN 8164 werden ontwikkeld, om hogere breukbelastingen te realiseren (pennen en bussen met grotere diameter)